Запознај модератор

Елизабета Ѓорѓиевска

■ Сертифициран модератор на Форуми;(Буџетски форуми во општини Кавадарци и Конче;Проектни форуми во општини Демир Капија и Илинден) ■ Одлично познавање на стандардите и процедурите на ЕУ во земјоделството и руралниот развој; ■ Одлично познавање на регу
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Aleksandar Jovanovski

Обучувач / Модератор / Фацилитатор; Консултант; Градење на капацитети; Проект и програм менаџмент; Искуство во проценка на организациските потреби, Спроведување на обуки; Раководење со проектен циклус, Стратешко планирање; Мониторинг и евалуација; Градење

повеќе ::

Миодраг Колиќ

повеќе ::

Zaklina Cvetkovska

повеќе ::

Лемана Латифовиќ Бакиќ

- Учество во програма Форуми во заедницата во: Проектен форум - Општина Берово Проектен форум - Општина Свети Николе Проектен форум - Општина Кратово Проектен форум - Општина Валандово Буџетски форум - Општина Прилеп - Модератор на форумскиот

повеќе ::