Запознај модератор

Aleksandar Jovanovski

Обучувач / Модератор / Фацилитатор; Консултант; Градење на капацитети; Проект и програм менаџмент; Искуство во проценка на организациските потреби, Спроведување на обуки; Раководење со проектен циклус, Стратешко планирање; Мониторинг и евалуација; Градење
40 Years ZELS

Консултанти