Запознај модератор

40 Years ZELS
Основач на НВО „Диверзити медиа“, менаџирање на проекти и спроведување на проектни активности; Односи со јавност

Лични податоци

Име и презиме Весна Коловска
Адреса 4-ти Јули 31
Штип
Македонија
Телефони тел: 032 397981
моб: 077 669 067
факс: /
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1968-02-27
Штип
Р. Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Радио мрежа Канал 77, BBC Лондон
Сектор медиуми, НВО сектор
Период 1991-10-04 2018-10-01
Позиција новинар - уредник на вести
Задачи и одговорности

Образование

Дата и место 2014-10-15, Скопје, Р.Македонија
Стекната титула дипломиран новинар
Стекнати вештини пишување, модерирање, фасцилитирање
Институција Св. Кирил и Методиј, Скопје
Ниво на класификација виско образование

Тренинг

Период 2012-09-15 - 2012-09-20
Место Лондон, Велика Британија
Стекнати вештини

Управување и менаџирање на проекти, управување со време и ресурси

Институција BBC Academy

Лични вештини

Native Language
Јазик англиски, руски
Слушање 5
Читање 5
Усна интеракција 5
Усна продукција 5

Клучни квалификации

Модераторски способности

Модераторските способности практично стекнати низ проектен форум со шест форумски сесии во општина Штип ( 2013 - 2014 год. како комодератор) 

Mодератор на  проектен форум во Македонска Каменица (2014)

Модератор на два циклуси буџетски форуми во Општина Струмица (2016,2017) и еден проектен форум (2016)

Модератор на буџетски форум во Општина Центар (2016)

Фасцилитаторски способности

Водење на дискусии, состаноци, раководење со работни групи и проектни тимови, развиени фасцилитаторски способности по 27 години професионално работа како новинар и  водител на радио на повеќе програми. Последните година како уредник и водител на контактно - политичка емисија „Стадион“ на Канал 77, со интервјуа на актуелни политичари и јавни личности.

Работа во повеќе проектни циклуси на организирање и водење на форуми и дебати.

Комуникациски и презентациски способности

Стекнати вештини за поттикнување и водење на дискусија, анализа  и артикулација во комуникацијата со поголема група на луѓе. Водење на процесот на меѓусебна комуникација. Презентациски вештини професионално стекнати во текот на новинарската кариера и повеќе посетени тренинзи.  

Други вештини

Обучен тренер 

Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство