Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Бојан Бојкоски
Адреса Сисак 23
Битола
Република Македонија
Телефони тел:
моб: 075/357-773
факс:
Етничка припадност Македонец
Дата и место на раѓање 1986-05-23
Битола
Република Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец Центар за развој на Пелагониски плански регион
Сектор Јавен
Период 2010-07-19 2014-06-26
Позиција Раководител на одделение за меѓуопштинска соработка и регионален развој
Задачи и одговорности
Работодавец Здружение ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР“ - Битол
Сектор НВО
Период 2002-09-26 2010-06-26
Позиција Координатор
Задачи и одговорности

Образование

Дата и место 2005-09-15, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Дипломиран детектив по безбедност
Стекнати вештини
Институција Факултет за Безбедност
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2014-02-26 - 2014-02-25
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Обука за форумски модератори – ЗЕЛС,
Скопје

Институција ЗЕЛС
Период 2014-02-19 - 2014-02-21
Место Тетово, Попова Шапка, Македонија
Стекнати вештини

Комуникациски и презентациски вештини

Институција ГИЗ РЕД
Период 2012-12-09 - 2012-12-20
Место Хаг, Холандија
Стекнати вештини

Обука за децентрализација

Институција Хаг академија за локална самоуправа
Период 2011-10-14 - 2011-10-17
Место Берово, Македонија
Стекнати вештини

Обука за финансиско менаџирање на пректи

Институција ГИЗ РЕД
Период 2012-09-10 - 2012-09-15
Место Илок, Хрватска
Стекнати вештини

,,Територијалниот ЛЕАДЕР пристап за Регионалниот рурален развој: стратегија, организација и финансирање”

Институција ГИЗ РЕД

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање Англиски
Читање Англиски
Усна интеракција Англиски
Усна продукција Англиски

Клучни квалификации

Модераторски способности
Фасцилитаторски способности
Комуникациски и презентациски способности
Други вештини
Возачка дозвола А,Б

Останато искуство

Останато искуство