Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Валдете Пињоли
Адреса Скопска 108
Кичево
Македонија
Телефони тел: 045-221-820
моб: 070 502 003
факс:
Етничка припадност Албанка
Дата и место на раѓање 1984-05-21
Кичево
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Општина Кичево
Сектор Локален Економски Развој
Период 2014-05-01 2015-07-06
Позиција Асистент Координатор - Волунтер
Задачи и одговорности

-Иницирање, подготвување на пројекти и апциранје до одредените институции. Водење и координирање на добиените пројекти, синкронизирање и вршење на административните процедури. 

-Организирање на форуми, приоритетни средби и состаноци, следење и вршење на сметки. 

-Превод од англиски на македонски или албански, пренесување на наредните информации до одердените страни, одржување на понатамошни контакти. 

Работодавец Соработка на Стопанска Комора и Општина Кичево
Сектор
Период 2015-06-06 2015-07-06
Позиција Економски Советник
Задачи и одговорности

-Пратеник на трговскиот сектор - малите и средните претприатија, за подобрување на социал-економската состојба на Кичево. Предлагање и решенија на проблемите во градод и подигнување на целата економска клима која е во критичн ситуација.

Работодавец ОБСЕ и ОДИХР
Сектор
Период 2014-04-20 2014-04-25
Позиција Преведувач
Задачи и одговорности

Преведување од англиски на македонски и албански и спротивно за странските набљудувачи во текот на прецедателски и парламентарни избори. Обзервирање до затворење на изборниот процес. 

Работодавец ЗЕЛС - СДЦ / Општина Кичево
Сектор
Период 2014-10-01 2015-10-01
Позиција Ко-Модератор
Задачи и одговорности

-Асистирање и водење на буџетск форум. Спремање, преведување и лектурирање на форумските материали, координирање на информациите со општината, менаџирање на оперативната група, организирање и спроведување на салата, мобилизација, логистика.  

Работодавец Aida Bicaj, Institute de Beaute, New York
Сектор Management
Период 2008-08-01 2013-12-30
Позиција Manager
Задачи и одговорности

Манагирање, помошник на сметководителот, финанциски извештај, вршење на исплатници и уредување на документациите, инвентар, контролирање и водење на платите, продажба, персонален асистент на сопственикот, застапник на институтот, итн..

Образование

Дата и место 2014-05-13, New York, New York
Стекната титула Project Manager
Стекнати вештини Project Management
Институција International Instiutute for Learning
Ниво на класификација Managemenet
Дата и место 2009-09-01, New York, New York
Стекната титула French Language
Стекнати вештини French
Институција French Institute, Alliance Francaise
Ниво на класификација
Дата и место 2002-09-06, Тетово, Македонија
Стекната титула Бизнис Администрација
Стекнати вештини Финанции
Институција Југо-Источниот Универзитет, Штул
Ниво на класификација Бизнис Администрација
Дата и место 2015-09-01, New York, New York
Стекната титула English Language
Стекнати вештини
Институција Columbia University - American Language Program
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2015-06-07 - 2015-06-09
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Иден консултант за аплицирање и искористување на ЕУ фондовите. 

Институција Стопанска Комора
Период 2015-05-26 - 2015-05-27
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Модераторски вештини

Институција ЗЕЛС
Период 2015-05-26 - 2015-05-27
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Модераторски вештини

Институција ЗЕЛС

Лични вештини

Native Language
Јазик Албански
Слушање Одличен
Читање Одличен
Усна интеракција Одлична
Усна продукција Одличха
Јазик Македонски
Слушање Одличен
Читање Одличен
Усна интеракција Одлична
Усна продукција Одлична
Јазик Англиски
Слушање Одличен
Читање Одличен
Усна интеракција Одлична
Усна продукција Одлична
Јазик Француски
Слушање Средно ниво
Читање Средно ниво
Усна интеракција Средна
Усна продукција Средна

Клучни квалификации

Модераторски способности

Ко-модератор на Буџетски Форум, Општина Кичево, 2014

Фасцилитаторски способности

Водење и олеснување на непријатна ситуација 

Комуникациски и презентациски способности

Одлични

Други вештини
Возачка дозвола Б Категорија

Останато искуство

Останато искуство