Njihe moderatorin

Lemana Latifoviq Bakiq

- Pjesëmarrje në Programin Forume në bashkësi në: Forumin projektues - Komuna e Berovës; Forum projektues - Komuna e Sveti Nikoles;Forum projektues-Komuna e Kratovës;Forum projektues - Komuna e Vallandovës ; Forum buxhetor - Komuna e Prilepit - Moderator
40 Years ZELS

Konsulentët